Noah (licahfox)

Race #4

View Pit Stop page for race #4 by licahfoxGhost race

View profile for Noah (licahfox)

Official speed 121.74 wpm (38.64 seconds elapsed during race)
Race Start April 1, 2017 6:12:34pm UTC
Race Finish April 1, 2017 6:13:12pm UTC
Outcome Win (1 of 2)
Accuracy 99.0%
Points 0.00
Text #1150384 (Length: 392 characters)

Maraming mga tao ang limitasyon ng kanilang mga sarili sa mga nangungunang panganganak, mapurol buhay sa pamamagitan ng pagtanggap ng paghatol sa iba na sila ng mga mababa ang katalinuhan. Na ito ay hindi ito. Just dahil hindi isa ay proseso ng pandama ng impormasyon at maglarong muli ito sa parehong paraan na ang iba ay hindi nangangahulugan na doon ay isang kakulangan ng unawa o interes.