Shoemaker-Levy 9 (atthetop)

Race #6

View Pit Stop page for race #6 by atthetopGhost race

View profile for Shoemaker-Levy 9 (atthetop)

Official speed 84.92 wpm (46.21 seconds elapsed during race)
Race Start February 3, 2019 10:19:35pm UTC
Race Finish February 3, 2019 10:20:21pm UTC
Outcome No win (2 of 2)
Opponents 1. styrofoam (87.88 wpm)
Accuracy 96.0%
Points 79.26
Text #1150330 (Length: 327 characters)

Let's face ito: may mga tons ng mga bagay-bagay sa iyong bahay at sa buhay na hindi mo gamitin, kailangan, o kahit sa partikular na gusto. Kung mapagtanto mo ito o hindi, kalat na ito ay lumilikha ng pag-aatubili at mga distractions, maka-ubos ng pansin at paggawa ng unfettered kaligayahan ng isang tunay na mga gawaing-bahay.