just don't typo 5Head (freshfastjashe)

Country: Germany

Update races (Last import: 2021 December 3, 7:31:45am UTC)
Races 4
Best last 10 races 0 wpm
Best single race 140.41 wpm
Average of fastest races
131.27 wpm
Fastest race from each text, average 131.27 wpm (4 total texts raced)
Wins 4 (100%)
Points 516.47
Average career speed 131.27 wpm
Accuracy 98.5%
100% accuracy races 0 wpm (0% of all races)
Career standard deviation 8.75 wpm
Coefficient of variation 6.67%
Top marathon 4 races in 24 hours, starting 2021 November 13, 1:19am

View Pit Stop page for just don't typo 5Head (freshfastjashe)

View text analysis of races by just don't typo 5Head (freshfastjashe)

Career

Month Average Best Races Wins Win %
November 2021 131.27 140.41 4 4 100
List last races
List fastest races

Last 4 Races

Race Date WPM Text Outcome Acc. Points
4. 2021-11-13 01:23:23 120.51 Gardeners malaman kung paano maging top-pananim bingaw. Mala... Win (1 of 3) 98% 114
3. 2021-11-13 01:22:01 140.41 Ang mga magkaaway ay na kayo ay karaniwang matugunan ang mga... Win (1 of 2) 99% 138
2. 2021-11-13 01:20:40 124.80 Ang maaga ang iyong kids pahalagahan ang halaga ng mga traba... Win (1 of 2) 98% 127
1. 2021-11-13 01:19:17 139.35 Ang lamang ng mensahe ang nakuha ko ay mula sa mga kumpanya ... Win (1 of 2) 99% 137

Universes

Universe Races Best Race Text Bests Texts Last Race
Default (English) 5,254 250.69 164.68 2,859 November 30, 2021
German 1,383 204.47 162.51 773 November 14, 2021
Dutch 65 170.62 145.70 26 May 12, 2021
Norwegian 51 159.51 126.77 33 November 21, 2021
Spanish 42 158.44 127.68 38 November 13, 2021
Indonesian 13 159.25 137.15 6 March 18, 2020
French 12 144.80 106.34 12 November 13, 2021
Swedish 8 151.26 130.99 6 November 13, 2021
Malay 7 133.17 122.42 5 April 4, 2020
Italian 6 181.09 138.62 5 March 12, 2020
Danish 5 144.78 119.31 4 November 13, 2021
Filipino 4 140.41 131.27 4 November 13, 2021
Instant Death Mode 2 156.19 135.10 2 June 28, 2020
Finnish 1 94.02 94.02 1 November 13, 2021